Etnisk diskrimination i Danmark: Ethnic discrimination in Denmark

Katja Rohde, Berrin Erdem, Rigmor Nielsen, Nanna Sundgaard & Jeta Plakolli

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Etnisk diskrimination, som den kommer til udtryk i interaktionen mellem mennesker med forskellig etnicitet, kan tolkes som en kamp om anerkendelse, der er selvforstærkende af karakter. Baggrunden for denne kamp er et kompleks af generative mekanismer, og årsager til og konsekvenser af etnisk diskrimination kan således ikke adskilles. Med et hermeneutisk udgangspunkt og ved hjælp af Honneths anerkendelsesbegreb og tre udvalgte årsagsteorier kan de betydningsfulde faktorer i forbindelse med manglende anerkendelse og den selvforstærkende effekt af etnisk diskrimination konkluderes at være: konkurrence, etnocentrisme, manglende konkakt og forsøg på at opnå en positiv social identitet ved at favorisere sin egen-gruppe. Dette underbygges af undersøgelserne af projektets kritiske case: Avedøre Skole.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

  • Danmark
  • Etnisk diskrimination