Etiske problemstillinger ved neuromarketing?

Anne-Kathrine Nøhr Larsen, Iben Bergen, Julie Marie Jevanord, Kirsten Signe Schmidt, Kristina Mie Hansen & Tania Kongsbach Lops

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne opgave har vi, ud fra Martin Lindstrøms Buyolog, undersøgt, hvordan markedsførere gør brug af neuromarketing. Vi har forholdt os kritisk til hans teorier, analyseret en reklame på baggrund af reklameteori og hans resultater og diskuteret det etiske aspekt i forhold til neuromarketing. Dette er gjort for at finde frem til, hvordan forbrugeren kan blive påvirket af neuromarketing, og om det er etisk korrekt i henhold til deontologisk og teleologisk etik. Vi diskuterer, om forbrugerens autonomi krænkes, og om det er retfærdigt, at forbrugeren selv skal forsvare sig mod listige virksomheders markedsføring, der bruger alle midler. Vi fandt en del etiske problemstillinger, og vi mener, at lovgivningen bør revurderes med henblik på reklame bygget på neuromarketing, så forbrugerens sikkerhed skærpes.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jun. 2009
VejledereFinn Guldmann

Emneord

  • Etik
  • Buyology
  • Lindstrom
  • Neuromarketing
  • etiske problemstillinger
  • Marketing