Etiske overvejelser i forhold til kødproduktionens klimaaftryk

Thorkil Rosengaard Eisenhardt, Charlotte Maj Poulsen, Victor Oskar Jacobsen & Kasper Bøgelund Sell

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Global opvarmning er et yderst omtalt emne. Jo mere man hører om det, jo mere tænker man over hvilke valg man tager, der kan påvirke klimaet. Et af de mest omdiskuterede emner i klimadebatten handler om valget af, at spise kød. Dette projekt vil dykke ned i hvordan kød-produktionen påvirker vores klima, og hvorvidt det er etisk korrekt at spise kød. Globale konsekvenser og etikken bag dette, vil også diskuteres. Rapporten benytter livscyklus analy-ser til at danne en forståelse af hvordan kødproduktionen påvirker klimaet gennem alle pro-duktionskædens trin. Teorien er brugt til at danne en forståelse for sammenhæng mellem kødproduktion og global opvarmning. Teorien omhandler drivhuseffekten, kulstofkredslø-bet, nitrogenkredsløbet og hvordan disse hører sammen med kødproduktionen, og kvæg og kødproduktionens medvirken i den globale opvarmning. Der er blevet brugt en række for-skellige etikker, til at belyse problemet. Nogle af de vigtigste diskussioner vedrørende etik-ken om kødproduktionen er, om man har et ansvar, og hvad byrden er, hvis man fortsætter med at spise kød. Et fortsat kødforbrug af samme grad som den nuværende kan ikke retfær-diggøres etisk. Trods dette kan rapporten ikke benægte muligheden for et fremtidigt kød-produktionssystem som er etisk.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider43
VejledereNiels H. Jensen

Emneord

  • Kødproduktion
  • Klima
  • Oksekød
  • Kvæg
  • CO2
  • metan
  • lattergas
  • etik
  • Jernbaneskindskidtskraberassistent