Etik ved brug af DNA i retsvæsenet

Agnes Amanda Vesth Rasmussen, Anne Fogh Kristensen, Amanda Sophie Niebuhr, Sara Furbo Pedersen & Emil Kildesø Ottosen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges hvorvidt brugen af DNA-profiler, inden for det danske retsvæsen, kan forbedres. Der fokuseres på to udvidelser hvorpå DNA-profilering kan benyttes. Den første udvidelse er en ændring i lovgivningen om det danske DNA-profil-register af kriminalitets-, mistanke- og aktualitetskravet samt minimumsalderen, så den ligner den engelske lovgivning. Den anden udvidelse omhandler analysen af DNA, således der dannes et signalement ud fra et DNA-spor fundet på et gerningssted. Her bliver identifikation af øjenfarve inddraget som eksempel. Der vurderes, ud fra et etisk perspektiv, hvilken af disse udvidelser der kan anbefales, for at øge opklaringsprocenten og mindske kriminaliteten. Lovgivningen i de to lande er gennemgået, og der er inddraget statistikker over kriminalitetsrater. Derudover er metoden bag DNA-profilering undersøgt, for eventuelt at videreudvikle den. Etiske anbefalinger og menneskerettighederne er blevet opholdt mod de to udvidelser, for at diskutere om det er etisk forsvarligt at udvide på disse områder. Det konkluderes at være etisk forsvarligt at fjerne kriminalitetskravet, men at mistanke- og aktualitetskravet ikke skal ændres. Det vurderes, at minimumsalderen ikke kan sænkes, da der mangler etisk argumentation, angående beskyttelsen af de unges integritet. Der kan ikke argumenteres for, at danne et signalement ud fra et DNA-spor, da dette kan stride imod Persondataloven og menneskerettighederne. Det kan videre undersøges, hvorvidt denne udvidelse, kunne være acceptabel ved særlig grove lovovertrædelser, eller hvis det er sikkert, at det er gerningsmandens DNA, der analyseres. Der kan derudover arbejdes videre på om blot en reducering af kriminalitetskravet vil være effektivt nok til at nedsætte kriminalitet, eller om en tilladelse af frivillig registrering, vil øge opklaringsprocenten.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
VejledereAmalie Thit Jensen

Emneord

 • Etik
 • STR
 • NDNAD
 • Retsvæsen
 • Retsgenetik
 • Register
 • DNA
 • Southern Blotting
 • Det Centrale DNA-profil-register
 • Det Etiske Råd
 • Kriminalitet
 • PCR