Et teoretisk blik på EU's sikkerhedsstrategi

Emil Koed Møller, Emil Friis-Jensen Jupin, Niels Jakob Lund Birn, Maria Margrethe Holsaae & Rune Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at beskrive en del af det teoretiske genstandsfelt, der har med international politik at gøre, nærmere betegnet EU og forskellige opfattelser af mekanismerne bag de involverede aktørers handlen. Konkret betyder det at vi undersøger forskellige teoretiske retningers forklaringskraft i forhold til EU's sikkerhedsstrategi, altså hvordan teorierne ville bedømme den. Vores diskussion og analyse vil holde sig inden for rammerne af, hvordan aktører, af de valgte teoriretninger, bliver opfattet som henholdsvist lukkede og egennyttige eller gennemhullede og kommunikative.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • EU
  • Kommunikativ handlen
  • Sikkerhedspolitik