Et studie af Borgbjergsvejs potentiale som inkluderende bindeled i Sydhavn

Line Jedig Nielsen, Esben Juliussen, Kamma Winther Kestner & Oliver Bohse Larsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger processen bag dannelsen af et byrum, der både er bevarende for lokalområdets, i denne sammenhæng den gamle del af Sydhavnen, stedsidentitet og inkluderende for udefrakommende, med særligt fokus på borgerne i den nye del af kvarteret. Denne problemstilling finder vi særligt relevant grundet den polariserede beboersammensætning og følgerne af det planlagte områdeløft. Med henblik på at diskutere, hvordan man kan skabe et byrum, der kan fungere som bindeled i Sydhavnen, vil vi gå i dybden med Strøggadeprojektet på Borgbjergsvej. Der udføres en kortlægning af relevante aktører, med fokus på deres værdigrundlag, planlægningsmæssige idealer og indbyrdes magtforhold set ud fra vores forståelse af moderne planlægning. Der konkluderes at de relevante aktører alle har et ideal omkring at være inddragende over for borgerne og for hinanden, hvilket, der argumenteres for, er en forudsætning for, at projektets resultater får lokal opbakning. Derudover undersøges hvilke fysiske-, mentale- og strukturelle forudsætninger og barrierer, der har indflydelse på realiseringen af et fællesskabsdannende rum på Borgbjergsvej og hvordan håndteringen af disse påvirker det.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato18 maj 2016
Antal sider75
VejledereJohn Andersen