Et sted mellem bæredygtighed og mobilitet

Theis Hybschamnn Hybschmann, Kasper Them Larsen, Zacharias Baden, Mathias Lomborg & Sebastian Bovbjerg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Der eksisterer i byens rum, en række forskellige holdninger til hvordan byens repræsentationer, skal udforme sig. Disse holdninger er både udtryk for en specifik følelse omkring en bestemt materialiseret ændring, eller planlagt ændring i byen, men udgør også en kerne i, hvordan vi ønsker at vores lokale områder skal repræsentere os selv og vores identitet. I takt med at vi lever i et samfund med et udtalt behov for infrastruktur, økonomiske vækst incitamenter og konkurrencedygtige metropoler, kommer denne identitet ofte i klemme. I dette forhold udspringer der ofte et konfliktforhold, hvor to diskurser kan ses i et sammenstød mellem hinanden. Disse to diskurser definerer vi som henholdsvis Bæredygtighed og Mobilitet hvor bæredygtighed skal forstås som en diskurs der varetager det lokale og fixerede, mens mobilitets diskursen bygger på at byerne skal være i udvikling og besidde en global konkurrence dygtighed. Vi søger i forhold til vores problemformulering at skabe en forståelse af hvordan disse to diskursers forhold kommer til udtryk i byens rum. Vi grundlægger denne forståelse ved hjælp af by teoretikerne Lefebre og Simonsen, der giver forståelse af byen som rumligt og socialt fænomen. Ved at gøre brug af et case studie af Enghave Plads kan vi således relatere deres begreber og teorier til en situation i København som indeholder netop dette konflikt element mellem bæredygtighed og mobilitet.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
VejledereSøren Riis

Emneord

  • Diskurs
  • metafysik
  • mobilitet
  • sted
  • by
  • bæredygtighed