Et større EU - Optagelsen af Rumænien

Agnete Berner, Sarah Bådum, Line Smed, Michael Hoffmeyer, Kathrine Thalund, Nathalie Schönenberg & Lenny Matthew Afranie

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Et større EU – optagelsen af Rumænien I projektet vil vi undersøge, hvilke interesser og årsager, der ligger bag EU’s optagelse af Rumænien, og hvorfor EU gik på kompromis med egne optagelseskriterier omkring menneskerettigheder ved optagelsen. I undersøgelsen inddrages integrationsteorierne neofunktionalisme, liberal intergovernmentalisme og transaktionalisme, som sammenholdes med økonomiske og geopolitiske bevæggrunde for udvidelsen samt motiver vedrørende udbredelsen af EU’s normer i Rumænien og de andre central- og østeuropæiske lande, som blev optaget i 2004 og 2007. A bigger EU – the accession of Romania The aim of this study is to determine the causes and interests that led to the accession of Romania to the European Union in 2007. It is scrutinized why EU granted membership to Romania despite the fact that this country did not fully comply with the EU’s accession criteria concerning human rights. The integration theories neofunctionalism, liberal intergovernmentalism and transactionalism are compared with economic and geopolitical reasons for Eastern enlargement as well as motives regarding the transfer of EU norms to Romania and the other Central- and Eastern European countries which were included in the EU in 2004 and 2007.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2009

Emneord

  • EU
  • Rumænien