Et pragmatisk perspektiv på læring i arbejdslivet

Gitte Wexiø Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Jeg har valgt at slå ned på det arbejdsliv, der udfoldes i en almindelig dansk daginstitution for her at se nærmere på, hvordan en pragmatisk forståelse af læring i arbejdslivet kan anskueliggøre læringsmuligheder, som kan (kompetence-) udvikle medarbejderne og organisationen. For at placerer det pragmatisk perspektiv på læring i arbejdslivet i en teoretisk kontekst, klarlægger jeg tre forskellige kategorier af tilgange til arbejdslivets læringsbegreb. Derefter ser jeg på, hvordan forskellige samfundsændringer har medvirket til en ændret opfattelse af, hvilke kvalifikationer og kompetencer der er vigtige i arbejdslivet. Per Schultz Jørgensen og Bente Elkjær bruges i denne sammenhæng til at indfange, hvilke ”nye” kompetencer der kræves af medarbejderen i det moderne arbejdsliv. For at forstå det pragmatiske perspektiv på læring og på læring i arbejdslivet, må dette teoretiseres i forhold til en pragmatisk forståelse. Dette bruger jeg efterfølgende, John Dewey, Bente Elkjær og Donald Schön til. Dewey er valgt, fordi han er en central figur indenfor tænkningen omkring den pragmatiske læringsforståelse, Elkjær fordi hun bringer Deweys forståelse ind i en arbejdslivskontekst og fordi hun har et særligt ”samspilsperspektiv” på læring i arbejdslivet. Schön er med, fordi han som Elkjær er inspireret af Deweys læringsteori, men nuancerer dette ved at anvende det anderledes end Elkjær. Efter en sammenfatning i det teoretiske afsnit sammenholder jeg, i et konstruktivistisk-interaktionistisk perspektiv, den kvalitativt indsamlede empiri (i form af to interview) med de forudgående teoretiske overvejelser

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereChristian Helms Jørgensen

Emneord

  • læring
  • Dewey, elkjær, schön, pragmatisk, arbejdslivet