Et Masseslagsmål om Befolkningens Vilje - En undersøgelse af irregulære kriges retfærdighed: En undersøgelse af irregulære kriges retfærdighed

Anders Theis Bollmann

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Nutidens fremherskende form for krig, såkaldt irregulær krig adskiller sig fra konventionel krig, der tidligere var den primære forståelse af krig i vestlige stater. Dette er en udfordring for de vestlige stater både etisk og militært, derfor stiller jeg spørgsmålet: Kan vestlige stater indlede og kæmpe irregulære krige retfærdigt og i så fald hvordan?
Specialet viser, at som fænomen forstås irregulær krig bedst som et masseslagsmål om befolkningens vilje, præget af militær og moralsk asymmetri. Dette masseslagsmål har sit ophav i de trusler, der opstår i kølvandet på skrøbelige staters svaghed. Tænkningen om Retfærdig Krig er den vestlige rammeforståelse for krigens etik, og bliver således også rammeforståelsen i dette speciale. Tænkningen falder i to dele: Jus ad bellum, der indeholder principper for kriges retfærdighed: 1. en retfærdig sag 2. rette intentioner 3. rette autoritet; 4. sidste udvej 5. proportionalitet og 6. rimelige udsigter til succes og Jus in bello, der indeholder principper for, hvordan de kan kæmpes retfærdigt: 1. proportionalitet og 2. diskrimination mod nonkombattanter.
Det konkluderes, at irregulære krige kan indledes retfærdigt: At afværge trusler fra og i en skrøbelig stat kan være en retfærdig sag. Jeg viser at princippet om rette intentioner ikke har betydning for retfærdiggørelse af irregulær krig. Dernæst konkluderes det, at vestlige stater kan udgøre en ret autoritet. Derefter vises, at princippet om sidste udvej i irregulær krig bedre forstås som den mest retfærdige udvej. Det konkluderes herefter, at princippet om rimelige udsigter til succes og proportionalitet er afgørende for den irregulær krigs retfærdighed. Dernæst undersøger jeg forholdet mellem jus ad bellum og jus in bello i irregulær krig, jeg konkluderer, at disse to dele må være forbundne i irregulær krig, da irregulær krig for at være retfærdig, må kæmpes retfærdigt (jus in bello). Til sidst undersøger jeg, hvorvidt og hvordan man kan kæmpe irregulær krig retfærdigt. Jeg skitserer her tre imperativer, der udgør grundlaget for at kæmpe retfærdigt og formulerer på bagrund af disse et skademinimeringsprincip, der kan danne grundlag for at navigere i den moralske asymmetri. Ved at vise, hvordan de irregulære krige kan kæmpes og indledes retfærdigt, viser jeg dermed også, at de kan kæmpes retfærdigt og besvarer dermed afhandlingens problemformulering.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider71
VejledereJesper Ryberg

Emneord

  • Just war theory
  • irregulær krig
  • Michael Walzer
  • Carl von Clausewitz
  • krigsetik