Et kulturmøde - Romaer i Danmark: Romaer som minoritet i Danmark gennem tiden

Maria M. Larsen, Manette Juulsgaard, Tabita K. Sørensen, Nina Wilcke, Louise Holm & Laura E. Wogensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dansk resumé: Projektet omhandler romaernes situation i Helsingør i dag. Problemstillingen belyses ud fra et socialantropologisk perspektiv, hvortil vi benytter Thomas Hylland Eriksen, hvis begreber gennemgående anvendes i projektet. Derudover har vi et historisk perspektiv for at undersøge minoritet/majoritets forholdet, og til dette har vi gjort brug af Jean-Pierre Liégeois samt lovsamlinger. Den undersøgte historiske periode, strækker sig fra 1500-tallet til i dag, og denne viser en udvikling i den danske stats politik overfor romaerne. Udviklingen går fra eksklusionspolitik til assimilationspolitik til integrationspolitik. I projektet arbejdes ud fra spørgsmålet, om der findes kontinuitet i historien, altså om integrationspolitikken i dag indeholder elementer fra tidligere poli-tikker. I forbindelse med dette spørgsmål diskuteres den aktuelle debat om romiklas-serne i Helsingør, og om hvorvidt integrationsproblemerne er kulturelt eller socialt betingede.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereKarin Cohr Lützen

Emneord

  • Romaernes holocaust
  • etnicitet, minoritet, majoritet og kulturbegreber
  • Aktuel politik i Helsingør
  • Thomas Hylland Eriksen