Et kritisk psykologisk perspektiv på subjekt og agens i et positiv psykologisk ledelsesværktøj

Claire Lange, Suien Do Carmo Høy & Emma Kristine Larsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Resumé
Gennem et kritisk psykologisk perspektiv, undersøger dette projekt hvilken subjektforståelse der ligger bag styrkebaseret ledelse hos Center for Positiv Psykologi og hvilke implikationer denne forståelse kan have på individ- og samfundsniveau med udgangspunkt i medarbejdere i udvalgte cases.
Projektets undersøgelse er baseret på en kvalitativ analyse af sekundært empirisk materiale som udgøres af tre cases, og der analyseres ud fra den kritiske psykologis centrale begreber, opdelt i kategorier.
Analysen finder, at subjektforståelsen bag styrkebaseret ledelse kan medføre begrænsede handlemuligheder for den enkelte medarbejder, samt en individuel ansvarliggørelse for løsning af overordnede strukturelle udfordringer.
Dette fund leder frem til en diskussion af, hvorvidt mennesker overhovedet kan have udvidende handleevne og samtidig leve under betingelser der er nødvendige for at samfundet kan opretholdes. Projektet diskuterer også begrænsningerne ved den kritiske psykologis emancipatoriske sigte og de kritisk psykologiske kategorier ud fra et individuelt-, organisatorisk- og samfundsmæssigt perspektiv.
Projektet konkluderer ud fra analysen og diskussionen, at positive psykologiske ledelsesstrategier indeholder en simplificeret subjektforståelse hvor individet kan siges at indeholde en selvstændig iboende agens og derfor står til ansvar for sine handlinger, uafhængigt af konteksten.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2018
Antal sider53
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • subjektforståelse
  • agens
  • kritisk psykologi
  • handlevne
  • kategorier
  • kategorial-analyse
  • kvalitativ
  • ansvarliggørelse
  • neoliberalisme