Et kritisk perspektiv på offentlig innovation - Sundhedscertifikatet "Det kan vi blive bedre til"

Julie Hjordt Jensen, Mathilde Winkel Madsen & Lene Maul Greve

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi lever i en tid, hvor den offentlige sektor ofte står overfor politiske krav om effektivisering og bedre ydelser. En måde at imødekomme disse krav på er at innovere. Hvidovre Kommune indførte i 2008 som den første kommune i landet et Sundhedscertifikat, der omhandlede institutionernes sundhedsindsats i forhold til brugere af institutionerne. Med projektet søger forfatterne at afklare på hvilken måde, Sundhedscertifikatet er en innovation for Hvidovre Kommune. Dette gøres ved at afdække, hvilke formål og værdi certifikatet var tiltænkt, samt hvilke personer, der var involveret i processen omkring udviklingen af certifikatet. Endvidere søger forfatterne gennem interviews med ledere og medarbejdere i udvalgte institutioner i kommunen at afdække deres forhold til Sundhedscertifikatet, samt hvordan de opfatter implementeringen af certifikatet. Ud fra ovenstående vurderes det, om innovationen kan betragtes som succesfuld. Afslutningsvis diskuterer forfatterne, hvilke aspekter, der skal tages højde for, når man taler om Sundhedscertifikatet som innovation, herunder tiltagets succes, og det faktum, at tiltaget kan vurderes på flere niveauer. Projektet er et bidrag til evalueringen af Hvidovre kommunes sundhedspolitik fra 2006, og projektet er derfor blevet udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra kommunen. Wir leben in einer Zeit, in der der öffentliche Sektor Dänemarks Forderungen nach effizienteren Arbeitsgängen und Verbesserungen der Leistungen gegenübersteht. Einen Weg dieser Forderungen nachzukommen ist durch Innovation. Im Jahre 2008 führte Hvidovre Kommune als erste Kommune Dänemarks ein Gesundheitszertifikat ein. Das Zertifikat handelt von dem Gesundheitseinsatz, den die Institutionen der Kommune den Benutzern gegenüber gewährleistet. Mit diesem Projekt versuchen die Autoren aufzudecken in welcher Weise, das Gesundheitszertifikat von Hvidovre Kommune eine Innovation ist. Es wird dadurch erreicht, in dem sie die Zwecke, die dem Zertifikat zugedacht waren aufdecken, und in dem sie aufdecken welche Personen die im Prozess der Entwicklung des Gesundheitszertifikats involviert waren. Ferner suchen die Autoren durch Interviews mit Leitern und Mitarbeitern in ausgewählten Institutionen in der Kommune, ihr Verhältnis zum Gesundheitszertifikat aufzudecken. Abschliessend diskutieren die Autoren, welche Aspekte berücksichtigt werden müssen, wenn man im Zusammenhang mit dem Gesundheitszertifikat von einer Innovation spricht. Man muss unter anderem den Erfolg des Zertifikates und das Faktum, dass es auf mehrere Ebenen bewertet werden kann berücksichtigen.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jan. 2010
VejledereCatharina Juul Kristensen

Emneord

 • Hvidovre Kommune
 • nul fejls kultur
 • offentligt ansatte
 • Implementering
 • Sundhedscertifikat
 • offentlige institutioner
 • Sundhed
 • Kritik
 • kontrol
 • KRAM
 • Innovation
 • Arbejdsmiljø
 • Forebyggelse
 • evaluering