Et komparativt casestudie af politiske og økonomiske effekter af direkte og indirekte tilgang til kolonisering - set i lyset af sporafhængighed, suverænitet og neokolonialisme: - med Kenya og Elfenbenskysten som eksempler

Anna Refsø Torndal, Piuan Sadi, Luna Ditte Harmundal Olischer & Christina Nielsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport undersøger den koloniale historie for Kenya og Elfenbenskysten og deres tidligere kolonimagter Storbritannien og Frankrig. Rapporten vil undersøge og se nærmere på, om den koloniale fortid af de førnævnte aktører, har sat sit præg på de politiske og økonomiske systemer i Kenya og Elfenbenskysten. Hvis det politiske og økonomiske system i Kenya og Elfenbenskysten kan karakteriseres som sporafhængigt, ønsker vi at diskutere, om disse kan tolkes som neokoloniale.
Den måde, som vi ønsker at undersøge dette spørgsmål, er ved at gøre brug af det komparative casestudie og eksisterende teori og empiri data på området. Denne data udgøres af primært af kvalitativ data, såsom ekspertinterview og videnskabelige artikler og, men til mindre grad, kvantitativ data i form af handelsstatistikker. Konkret vil vi måle på økonomiske og politiske felter og gøre brug af teorier om sporafhængighed, suverænitet og neokolonialisme, med det formål at kunne afklare dette ovenstående spørgsmål.
Denne rapport konkluderer, at på trods af at Kenya og Elfenbenskysten har politisk uafhængighed og suverænitet, fortsætter de (til en vis grad) med at være påvirket af en vedvarende neokolonial praksis iværksat af deres respektive kolonimagter. Denne neokolonialistiske praksis er iboende sporafhængighed af Kenya og Elfenbenskysten og fortsætter med at forme det politiske og økonomiske system i disse lande. Desuden konkluderer vi, at Frankrig og Storbritanniens forskellige tilgange til kolonisering, indirekte og direkte, og afkolonisering, har haft en indvirkning på de politiske og økonomiske præstationer for Elfenbenskysten og Kenya på et globalt plan, muligvis i en negativ retning.

UddannelserInternationale Studier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider61
VejledereLars Buur

Emneord

 • kenya
 • elfenbenskysten
 • suverænitet
 • sporafhængighed
 • neokolonisme
 • direkte styre
 • indirekte styre
 • Afrika
 • Storbritannien
 • Frankrig
 • kolonialisme
 • afkolonisering
 • komparativt casestudie