Et København for alle?

Sofie Nancy Bay Hansen, Amalie Aniol Hansen, Malthe Grove Ferdinandsen & Stine Rask Hetoft Poulsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger tilgængeligheden for kørestolsbrugere i København, og hvordan omgivelserne har betydning for deres oplevelse af deres handicap. Den første del af undersøgelsen indeholder en gennemgang af de forskellige motivationsfaktorer, som har forårsaget vores interesse for emnet. Samtidig redegøres for de forskellige teorier og metoder, der er benyttet i projektet. Endvidere præsenteres den videnskabsteoretiske baggrund for undersøgelsen; fænomenologi og hermeneutik. Undersøgelsens anden del vedrører empirien, som er grundlaget for den videre analyse og diskussion. Dette understøttes af vores to teorier. Den første teori er Erving Goffmans teori om stigma, som behandler hvordan samfundet kategoriserer mennesker på baggrund af deres evner og skaber en såkaldt social identitet hos individerne. Ved denne identitet medfølger fordomme og diskrimination fra omgivelserne. Denne teori er særlig vigtig for vores analyse, da den afdækker dette aspekt i vores empiriske undersøgelse af kørestolsbrugere.
Den anden og sidste teori er Brenda Dervins teori om sensemaking, der omhandler organisering af kommunikationsprodukter. Her er modtageren i fokus, og formålet er at skabe dialog mellem modtager og afsender. Denne teori bidrager til at få indsigt i målgruppens oplevelser. Analysen bygger på to interviews og vores egen observation, kørestolsbruger for en dag. Konklusionen er at kørestolsbrugerne oplever tilgængelighedsproblemer og stigmatisering ved rejse med offentlig transport, og når de bevæger sig i det offentlige rum.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2019
Antal sider40
VejledereSusana Tosca

Emneord

 • kørestol
 • handicappet
 • Gofmann
 • København
 • Stigma
 • sensemaking
 • Brenda Dervin
 • mobilitet
 • transport
 • fænomenologi
 • hermeneutik