Et København for alle?

Simon Hjortskov Christensen & Julie Holstein

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Omdrejningspunktet i dette projekt har udgangspunkt i problemstillingen vedrørende boligmanglen til unge studerende, i København. Emnet belyses heri, vha. relevante teorier inden for arv og miljø, neoklassisk økonomi, og planlægning. Undersøgelsen tager sit afsæt i en vurdering af boligmarkedet i København, og behandles på individniveau gennem semistrukturerede interviews af unge studerendes boligerfaring. Projektet igennem undersøges det, hvordan boligmarkedet i København har udviklet sig, og hvilken betydning det har for den studerende. Herefter er det blevet analyseret gennem interviews, hvilke forventninger og udfordringer den studerende har, når de søger bolig i København, samt hvilke forudsætninger der gør sig gældende, for at kunne anskaffe sig en bolig. Afslutningsvis diskuteres det hvorvidt de studerende er selektive i deres boligsøgning, og om de unge studerende overhoved bør have en plads i byen. Analysen igennem tegner der sig et billede af, at byplanlægningslovgivningen fra 2000 har igangsat en gentrificeringsproces, som skaber plads til de kapitalstærke borgere, men mindsker pladsen til de kapitalsvage, herunder studerende. Det kan siges ud fra analysen af informanternes udsagn, at de i høj grad prioriterer centralisering over økonomisk råderum, og at de pga. målet om et højt kapitalniveau, hvad angår den sociale og symbolske kapital, til- og fravælger ud fra nytteoplevelse. Den økonomiske kapital hos den boligsøgende studerende synes imidlertid at være afgørende for, hvor mange til- og fravalg, de kan foretage, hvor den sociale kapital er afgørende for, hvor mange muligheder og begrænsninger de har i deres boligsøgning. Der er altså tale om reel bolignød for studerende i København, hvor der forekommer en ulighed i, at de studerende, der har højest kapitalniveau, har bedre muligheder i sin søgning. Der argumenteres for, at den studerende ikke er gennemgående fornuftsstyret, da den boligsøgende er styret af nytte. Samtidig udledes det, at gentrificeringen af København risikerer at øge uligheden i samfundet, hvorved det kan diskuteres, hvorvidt velfærdsstaten har ansvar for, at alle i befolkningen bør opleve tryghed i, at have et hjem. Den unge studerende er i dag i høj grad styret af social arv, da gentrificeringsprocessen øger vigtigheden af et højt kapitalniveau, for at opnå succes med boligsøgningen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider54
VejledereKristoffer Kropp

Emneord

  • Boligmangel
  • studerende
  • neoklassisk økonomi
  • gentrificering
  • arv og miljø