Et job for enhver pris? En analyse af sammenhængen mellem etniske minoriteters jobsituation og selvforståelse.

Sara Glahder Lindberg

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet tager udgangspunkt i regeringens integrationspolitiske mål om, at etniske minoriteter skal opnå selvforsørgelse gennem beskæftigelse så hurtigt som muligt. I specialet undersøges det derpå, hvordan fire familiesammenførte, der har opfyldt regeringens mål, italesætter deres jobsituation og hverdagsliv i øvrigt. Gennem en diskursanalyse ses der på hvordan de familiesammenførtes nuværende jobsituation er betydende for deres selvforståelse og der sættes spørgsmålstegn ved om et hvilket som helst job er af det gode.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereKirsten Hvenegård-Lassen

Emneord

  • integration, etniske minoriteter, beskæftigelse, familiesammenførte, identitet, diskursanalyse, diskurspsykologi