Et indblik i studerendes alkoholkultur på Roskilde Universitet: - Skaber humle hygge?

Simone Jena Berg Christensen, Maria Louise Chopart, Michelle Just Johannsen & Anne Katrine Enevold Krogh

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Følgende projekt vil undersøge, hvilken betydning studerende tillægger alkohol, og hvordan dette kan påvirke deres mulighed for at indgå i et fællesskab på Roskilde Universitet. Projektet vil derudover belyse, hvordan et fællesskab bliver skabt og opretholdt på baggrund af alkohol. Projektets empiriske afsæt tages i mixed-methods, med en kombination af kvantitativ og kvalitativ metode. Det kvantitative data består af et spørgeskema med besvarelse fra 156 studerende, som er blevet udført på Roskilde Universitet. I det kvalitative arbejde, er der udført tre fokusgruppeinterviews med i alt 11 studerende. Projektets videnskabsteoretiske afsæt tages i den fænomenologiske retning med inspiration hentet fra hermeneutikken. Projektets teoretiske orientering baseres på et samspil mellem Sherry Ortners begreb nøglesymboler, kulturbegrebet af Billy Ehn og Orvar Löfgren, praksisbegrebet herunder praksisfællesskabet af Bjørn Nake, Kulturelle fænomener af Søren Christensen og det åbne sundhedsbegreb af Steen Wackerhausen. Det analytiske arbejde har taget afsæt i en analysestrategi, som har fokus på meningskondensering. Meningskondenseringen er struktureret på baggrund af temaerne Praksisfællesskab, Nøglesymboler og Normer. Projektet kan konkludere, at de studerende på Roskilde Universitet tillægger alkohol en symbolsk betydning. Alkohol er et nøglesymbol i kulturen på Roskilde Universitet. Alkoholen bruges som et redskab til at engagere sig i fællesskabet, men er samtidigt medvirkende til at ekskludere de studerende, der ikke drikker.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider79
VejledereAne Moltke

Emneord

  • Alkohol
  • Roskilde Universitet
  • Fællesskab
  • Studerende
  • Symbol
  • Kultur
  • Praksis
  • Humle