Et grønnere og bedre islands brygge

Kasper Worsøe, Christian Kofod, Marie Kæmpe, Jens Budtz-Jørgensen & Therese Kofod Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Nærværende aktionsforskningsprojekt tager udgangspunkt i følgende problemformulering: ”På hvilken måde kan borgere på Islands Brygge i en aktionsforskningsproces deltage i en bæredygtig udvikling?”. Projektet, der er af overvejende metodisk karakter, er skrevet på baggrund af et samarbejde med Agendacenter Amager, et Lokal Agenda 21-center. Projektets empiriske grundlag består af afholdelsen af en tredelt fremtidsværkstedsproces med deltagelse af borgere fra Islands Brygge. Projektets analyse er en metodisk evaluering af denne proces samt en afsøgning af, hvilke åbninger mod bæredygtig udvikling, der ligger i de fremkomne fremtidsudkast, og hvordan udkastenes potentialer kan styrkes i det fremtidige arbejde. Projektets konklusioner peger på bevægelser mod selvforvaltning, udgangspunkt i livssammenhæng og styrkelsen af fællesskabet som afgørende udgangspunkter for Islands Brygges lokale tiltag mod en bæredygtig udvikling. This action research project is based on the following problem formulation: “In which way can local citizens at Islands Brygge in an action research process participate in a sustainable development?” The project has a highly methodological focus and is written on the basis of cooperation with Agendacenter Amager, a Local Agenda 21-centre. The empirical foundation is a three step future scenario workshop process with the participation of local citizens from Islands Brygge. The analysis is a methodical evaluation of this process and an examination of the potentials towards a sustainable development contained in the scenarios and how these potentials can be strengthened in time. The conclusions point towards self administration, the orientation towards life context and local communities as crucially important for the local initiatives towards a sustainable development at Islands Brygge.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 maj 2008

Emneord

  • Action Research
  • Borger deltagelse