Et forskende blik: En undersøgelse af danske forskeres blik på minoritetsetniske kvinder

Mads Hertzum Alling, Sofie Grann Lorentsen & Olivia Orlandi Grant

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at analysere danske forskeres blik på minoritetsetniske kvinder samt at undersøge, hvordan en forståelse af de subjektiveringsprocesser, der findes inden for intersektionalitet, kan bidrage til en nuancering af dette blik. Vi tager empirisk udgangspunkt i artiklen, ​Vold, køn og kultur – en etnografisk tilgang​, af Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen. Artiklen analyseres ud fra Mariana Ortegas og Marilyn Fryes teorier om henholdsvis det kærlige, arrogante og det kærligt, vidende ignorante blik. ​Vi konkluderer, at de tre forskere anvender et kærligt, vidende ignorant blik. Ud fra et intersektionelt perspektiv kritiserer vi yderligere, at de tre forskere ikke inddrager flere sociokulturelle kategorier i deres analyse ud over kategorien ​kultur​, som de tillægger altforklarende betydning. Herudover påviser vi gennem en nuancering af Ortega&Frye-teorien, at den, ud fra projektets metodologi, i sig selv har begrænsninger i dens forståelse af subjektet og dettes mulighed for at opnå sand viden, hvilket ud fra projektets videnskabsteoretiske positionering, ender ud i en indskrænkning af teoriens anvendelighed.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
VejledereAstrid Andersen