Et folk i forandring: et projekt om Kinas interne arbejdsmigranter

Julie Bak, Fie Hansen, Frederik Andreas Marker Hansen, Katrine Lyders Larsen, Madsen Mitchell, Sarah Lund, Kristine Elleby Mølbæk, Naja Schultz-Lorentzen & Sebastian Oscar Rogaczewski

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Kinas omfattende reformprogram startede efter Maos død i 1976. Dette medførte indførelsen af markedsøkonomi og en reformering af landets registreringssystem, hukousystemet. Som følge heraf starter en bølge af migration, hvor mange arbejdsmigranter flytter fra landdistrikterne til metropolerne på Kinas østkyst. Disse migranter søger arbejde i byen for at tjene mere end de kan tjene på landet, og mange sender store summer penge hjem til deres familie. Disse arbejdsmigranter er imidlertid ikke ligestillede med metropolernes fastboende. Hukousystemet fastlåser sociale ydelser til det sted man er født, og disse migranters arbejdsvilkår varetages ikke af deres arbejdsgiver. Staten har imidlertid indført en række lovgivninger på området, men arbejdsmigranterne lever stadig under kummerlige levevilkår. Lovgivningerne har gjort dem opmærksomme på deres rettigheder og dette har ledt til tydelige tiltag inden for organiserede demonstrationer og protester. NGO’er hjælper arbejdsmigranterne med at håndhæve deres rettigheder, da frie fagforeninger er ulovlige i Kina. Endvidere ser man også at arbejdsmigranter begår selvmord, hvilket skaber stor opmærksomhed omkring deres liv og levevilkår. Ydermere er opgavens fokus at vurdere hvorledes de interne arbejdsmigranter har mulighed for at ændre på disse levevilkår.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 dec. 2010

Emneord

  • Kina
  • Migranter