Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre - mellem ideal og virkelighed

Charlotte Bech Lau & Berit Bekhøj Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Resume I dette speciale foretager vi en eksplorativ undersøgelse af fremmende og hæmmende elementer for udviklingen af sundhedsfremmestrategier og -planlægning i tre kommunale sundhedscentre. Sundhedsfremme defineres her i et empowermentperspektiv, der har en strukturel tilgang, hvor rammer og vilkår anses som væsentlige for menneskers handlemuligheder. Gennem en teoretisk analyse viser vi, at de centrale karakteristika ved sundhedsfremmestrategier og -planer for sundhedscentrene er: brede strategier og målsætninger, bred evalueringspraksis, brede samarbejdsrelationer og ejerskab samt the settings approach. Disse parametre er vores holdepunkter, når vi derefter foretager en empirisk analyse i de tre sundhedscentre, hvor interview og dokumenter er vores datakilder. I analysen viser vi, at det fremmer sundhedsfremmestrategiudviklingen, når der på nationalt niveau er åbne brede formuleringer i sundhedsloven. Alligevel må vi samlet set sige, at fra dette niveau hæmmes sundhedsfremmestrategiudviklingen pga. manglende prioritering. På kommunalniveau og på sundhedscenterniveau viser vi, hvordan hele kommunens prioritering af tværgående samarbejdsrelationer, eksplicitering af sundhedspolitikker og lederens sundhedsfremmeperspektiver og agenda, kan være både fremmende og hæmmende for sundhedsstrategiudviklingen. I specialet konkluderer vi, at der er behov for en opprioritering af det sundhedsfremmestrategiske udviklingsarbejde på sundhedscenterområdet på både i kommunerne og på nationalt plan.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 sep. 2009
VejledereJohn Andersen, Jesper Holm & Inger Jensen

Emneord

  • Sundhedscentre
  • Sundhedsfremme strategi og planlægning
  • The settings approach
  • Kommuner
  • Empowerment