Et casestudie af Dansk Kvindesamfund

Maria Kinch Palvig, Sisse Charlotte Petersen & Sara Alexie Noomi Nederskov

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nærværende projektrapport har til formål at analysere organisationen Dansk Kvindesamfund og kortlægge de dertilhørende diskurser fra henholdsvis 1970’erne og 2012. Som et led i diskursanalysen bliver Faircloughs begreber fra Kritisk Diskursanalyse brugt til at kortlægge diskursen fra 1970’erne, som er skitseret i Dahlerups værk Rødstrømperne. Organisationsanalysen tager udgangspunkt i Frankel og Schmidts Organisationsanalyse. Her vil de bærende elementer i analysen være struktur og intern kommunikation. Det viser sig, at Dansk Kvindesamfund ikke har det negative image hos danskerne, som forkvinden antager. Derimod har de problemer med deres interne kommunikation og synligheden af organisationsstrukturen, men deres største udfordring synes stadig at være økonomisk. Derfor bør Dansk Kvindesamfund sætte deres begrænsede midler ind på at styrke kommunikationsafdelingen og give de engagerede frivillige optimale betingelser for at udfolde deres kompetencer. Abstract This study has the purpose of analyzing the Danish organisation Danish Society of Women (Dansk Kvindesamfund), and map out the discourses related, from the 1970’s and 2012 respectively. As part of analyzing the discourses, Faircloughs work Critical Discourse Analysis (Kritisk Diskursanalyse) will be used to map out the discourse from the 1970’s, which is described by Dahlerup in her work The Redstockings (Rødstrømperne). When analyzing the organisation, the study uses Frankel and Schmidt’s Analyzing an Organisation (Organisationsanalyse). The elements used in this part will mostly be structure and communication within the organisation. It shows that Danish Society of Women does not have the negative image that the chairwoman assumes. The problems lie within the internal communication and the visibility of the organizational structure, but the biggest challenge seems to be economical. Therefore Danish Society of Women should use their poor resources on strengthen and giving the engaged volunteers optimal conditions for displaying their competences.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereElsebeth Hoffmeister

Emneord

  • Køn
  • Politik
  • Ligestilling
  • Lisa Holmfjord
  • Dansk Kvindesamfund
  • Danner