Er trafikken kørt af sporet – Mangel på miljøhensyn i den danske trafikplanlægning

Bjørn Nielsen, Andreas Wraae Nielsen, Jonathan Reghev, Mette Hartmeyer, Trine Fallenkamp & Tim Strange Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Udgangspunktet for denne rapport er at undersøge, hvorfor der ikke i højere grad bliver taget hensyn til miljøet i planlægningen af landbaseret persontransport. Dette giver sig bl.a. udtryk i, som det antages i rapporten, at der er større lydhørhed overfor trængselsproblematikken i forhold til miljøproblemerne. Denne antagelse begrundes i rapporten, bl.a. på baggrund af en betænkning udarbejdet af Infrastrukturkommissionen, som er nedsat af regeringen til at komme med forslag og strategier til håndteringen af de langsigtede udfordringer for transportinfrastrukturen. Betænkningen vil i opgaven løbende blive inddraget og analyseret ud fra udvalgte teorier der belyser tekniske, institutionelle, økonomiske og adfærdsmæssige barrierer for miljøhensyn. De forskellige barrierer bliver i rapporten sat i sammenhæng med en afgørende sporafhængighed, der er med til at komplicere miljøimplementeringen. I den forbindelse bruges teorien om sociotekniske systemer og regimer, der er med til at samle de øvrige teorier, for at give et overordnet indblik i, hvilke barrierer der er for miljøhensyn i planlægningen af landbaseret persontransport.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2008
VejledereThyge Enevoldsen

Emneord

  • trafik
  • infrastruktur
  • klima
  • miljø