Er sprøjtegift hverdagskost? En diskursanalyse af pesticider og Coops Øktober kampagne

Anna Christina Ruben Dalgaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Nærværende speciale undersøger, hvordan medierne og interessenter forsøger at påvirke diskursen omkring pesticiders omdømme i Danmark. I den forbindelse er der særligt fokus på Coops kampagne, der blev lanceret i oktober sidste år ved navn Øktober. Mitchell Deans governmentality danner den teoretiske ramme om specialet med de fire magtaspekter: hvad, hvorfor, hvordan og hvem vi styrer, inspireret af Foucault. Med temaet “Sprøjtegift er hverdagskost” i deres medlemsblad Samvirke fik Coop væsentlig modstand især fra landbruget, og i medierne viste sig en skarp opdeling mellem land og by, Jylland og København. Under emner som lovgivningen om pesticider, påvirkningen på naturen, og de sundhedsmæssige effekter hos os mennesker, har forskellige interessenter været dybt uenige. Udover dokumentanalysen af 20 udvalgte artikler fra 2017 omhandlende pesticider i fødevarer, har jeg interviewet de to modstridende interessenter Thomas Roland, CSR-chef i Coop, og Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, for at forstå bevæggrundene for deres synsvinkler. Med Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes diskursanalyse, har jeg identificeret de forskellige diskurser, der udspiller sig omkring pesticider. Coops kampagne har bidraget til den negative diskurs med dramatiske og overdrevne illustrationer på forsiden af Samvirkes blad. På trods af shitstormen i mediernes dækning af kampagnen, viser parallelanalysen af 12 forbrugere i København og 12 forbrugere i Ølgod en overvejende enighed, uanset landsdel, om, at økologi er at foretrække, og Coop derfor blot bekræfter dem i deres allerede eksisterende overbevisninger. Med Ulrich Becks individualisering karakteriseres forbrugernes subpolitik for valg af økologiske eller konventionelle fødevarer, hvilket er afgørende for deres tillid eller mistillid til fødevareproduktionen. Hertil konkluderes en overvejende negativ diskurs blandt mine informanter, hvilket i den poststrukturalistiske videnskabsteori betegnes som en vellykket hegemonibestræbelse.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2018
VejledereErling Jelsøe

Emneord

  • pesticider
  • diskursanalyse
  • sprøjtegift
  • Samvirke
  • Coop