er EU blevet mere føderalistisk

Daniel Lützen & Tanja Quaade

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel: Er EU blevet mere føderalistisk? Projektbeskrivelse: igennem vores opgave, forsøger vi at beskrive de føderalistiske og føderationstræk, som der er kommet igennem det europæiske samarbejde igennem dets udvikling. Dette gør vi ved at se på den historiske udvikling der har været inden for det europæiske samarbejde, med fokus på den institutionelle udvikling. For derigennem at analysere disse ændringer igennem vores begrebsapparat. Her bruger vi to teorier der beskæftiger sig med henholdsvis føderation og føderalisme, og ud fra dem konkluderer vi på om den det europæiske samarbejde er blevet mere føderalistisk igennem sin udvikling, samt om det europæiske samarbejde er blevet mere lig en føderation. Desuden har vi en analyse af det indre marked, der eksemplificere den føderalistiske retning i det økonomiske samarbejde. Project Title: Has the EU become more federalist? Abstract: Throughout out project, we are trying to describe the federal and federalist tendencies, which become clear through the European community throughout its development. We do this by going though the historic development of the European community, with a focus on the institutional and structural development. Thereafter we analyze those changes though use of our theories. We use two theories, which focus on federalism and federal developments respectively. Through use of those theories, we can conclude whether or not the European community has become more federalist throughout its development, and if it has become more like a federation in its structure. Furthermore we analyze the inner market, as it exemplifies the federalist development within the economic cooperation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2011
VejledereAnders Peter Hansen

Emneord

  • EU
  • føderalisme