Er du Game? Gamificaton, Læring & Subjektivering

Simone Toftegaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I det følgende speciale behandles gamification på det senmoderne arbejdsmarked med fokus på, hvordan læringsforståelser indlejret i gamification skaber et adfærdsregulerende handlerum for medarbejdernes læring. Dette er medvirkende til at skabe diskursive grænser for læringsmuligheder i gamification-platforme samt de subjektiveringer som bliver stillet til rådighed for medarbejderne igennem deres aktive deltagelse i platformens læringsproces.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 apr. 2016
VejledereSusanne Ekman

Emneord

  • Læring
  • Subjektivering
  • Gamification