EPR, kvantemekanik og Bohr

Morten Klockmann Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler området hvor filosofi og fysik smelter sammen. Kvantemekanikkens tilblivelse fik en hård medfart hvilket diskussionerne mellem især Albert Einstein og Niels Bohr vidner om. De var hovedpersoner i striden om hvordan kvantemekanikken skulle fortolkes, og diskussionen kulminerede i 1935 hvor Einstein sammen med kollegerne Podolsky og Rosen offentliggjorde en artikel med titlen “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” (EPR-artiklen). Opgaven er en besvarelse af følgende problemstilling: Med udgangspunkt i EPR-artiklen fra 1935 og Bohrs svar samme år ønsker jeg at undersøge hvad EPR og Bohr er uenige om samt finde årsagen til disse uenigheder. Den åbenlyse uenighed lå i at de var uenige mht. om den kvantemekaniske beskrivelse var fuldstændig. EPR svarede NEJ, mens Bohr svarede JA. Den “faglige” årsag til at de kom til hver sit svar, er at de betingelser EPR opstiller for at nå frem et negativt svar, efter Bohrs opfattelse er forkerte. Ved at inddrage den danske psykolog Edgar Tranekjær Rasmussens teori om “rekurs-basis” forklarer jeg uenighederne mellem EPR og Bohr ved at deres fælles referenceramme eller rekurs-basis er begrænset til den matematiske kvanteformalisme. Einstein og Bohr nåede aldrig til yderligere enighed, og jeg retfærdiggør dette dels ved kvantemekanikkens særhed i forhold til den mere fordøjelige klassiske fysik hvor uenigheder er nemmere at komme til livs, og dels ved at de arbejdede ud fra hver deres uforenelige intuition om hvordan kvantemekanikken skulle fortolkes.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2007

Emneord

  • Einstein
  • tankeeksperiment
  • EPR
  • uenighed
  • Bohr
  • Tranekjær
  • intuition
  • kvantemekanik