EPIGNOSIS FUSIS: SANDHED I FYSIK||TRUTH IN PHYSICS

Peter Gøtze, Troels Frostholm, Kenneth Nielsen, Mie Holck & Lasse Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Formålet med dette projekt er at belyse spørgsmålet om hvorvidt vi kan være sikre på, at fysikken udtaler sig ontologisk sandt om verden og naturen, og om fysikken kommer til at kunne give en udtømmende beskrivelse eller forklaring af de kausaliteter, der er i naturen. Indledningsvis forsøger vi at dække de relevante videnskabsteoretiske retninger. Derefter kontrasterer vi retningerne i en indledende analyse, der ridser de vigtigste stridspunkter op. Herved er det muligt at bearbejde et eksempel, der samtidig tjener til at trække begreberne ned på et konkret niveau. Fra eksemplet trækker vi nogle spørgsmål ud, der er kritiske for besvarelsen af vores problemformulering. Det er disse vi giver os i kast med i vores diskussion. Diskussionen afspejler vores indbyrdes uenighed. En konklusion kræver en afklaring af flere diskussioner, som hovedsagelig kører mellem teorirealister og entitetsrealister, Instrumentalister og realister, og ikke mindst Kuhn. På nuværende tidspunkt afhænger svaret i nogen grad af hvilket standpunkt man tager sig. Dog kunne det tænkes, at der var et svar, men det ville kræve en dybere indsigt.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereMartin Niss

Emneord

  • Fysik
  • Ontologi
  • Videnskabsteori
  • Sandhed