Entropi og varmedød - en gennemgang af de videnskabsteoretiske problemer ved varmedødshypotesen: Entropy and heat death - a presentation of the philosophical problems, regarding the heat death hypothesis

Søren Zebitz Nielsen, Esben Kramer, van Deurs, Henriette Schönheyder, Victor Jupin & Christian Bierlich

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi undersøger de filosofiske problemer i forbindelse med ekstrapolation af termodynamikkens anden lov, som fører til hypotesen om universets varmedød. Vi laver analyser ud fra tre filosoffers klart adskilte epistemologi: Immanuel Kant, Karl R. Popper og J.J.C. Smart. Vi definerer, gennem en grundig præsentation af de filosofiske positioner, terminologien, som derefter anvendes til at diskutere varmedødshypotesen. Ved et moderne kosmologisk argument opstiller vi en antinomi: ’universets kuldedød’ i modsætning til varmedød. Dette vil ifølge Kant modsige universets hypotetiske, endelige, statiske tilstands konstitutive status. Popper giver en distinktion mellem termodynamikkens universelle gyldighed og varmedødshypotesen, hvor varmedødshypotesen karakteriseres som metafysik. Endelig viser Smart hvorledes en metafysisk realistisk position kan bruges til at argumentere for varmedødshypotesen, og diskuterer kort hvordan den moderne fysik er præget af den metafysiske realisme We examine the philosophical issues related to the extrapolation of the Second Law of thermodynamics leading to the hypothesis of universal heat death. Analyses are carried out from the epistemology of three philosophers, each representing a distinct perspective: Immanuel Kant, Karl R. Popper and J.J.C. Smart. We establish the terminology through a thorough presentation of the philosophical positions and a discussion of their differences. We then apply this terminology to the subject matter of universal heat death. Through a modern cosmological argument, we present an antinomy, namely the ‘universal cold death’ as opposed to the heat death. This, according to Kant, argues strongly against the constitutive nature of the hypothetical final, static state of the Universe. Popper adds the distinction between the universal nature of thermodynamics, and the heat death hypothesis, and characterizes the heat death as metaphysical. Finally, Smart shows that a metaphysical realist can argue pro the heat death hypothesis, and we briefly discuss how modern physics is influenced by the metaphysical realism.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

 • Kuldedød
 • Termodynamik
 • Videnskabsteori
 • Universet
 • Metafysik
 • Varmedød
 • Smart
 • Termodynamikkens anden lov
 • Epistemologi
 • Varmedødshypotesen
 • Popper
 • Entropi
 • Filosofi
 • Kosmologi
 • Kant
 • Metafysisk realisme