Enhed i mangfoldighed

Andreas L Jessen, Ea E Bauchy, Jonatan Schellerup, Kristoffer Larsen & Lene B Sillesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport er skrevet med henblik på at belyse baggrunden og intentionerne, for den stadigt større satsning på kulturpolitik i EU. Det undersøges i den forbindelse hvordan man konstruktionistisk benytter sig af kollektiv læring for at fremme en fælles historiebevidsthed. Herefter redegøres for de integrationsstrategier som har dannet grundlag for EU´s tilgang til kulturpolitikken, i forsøget på at fremme en folkelig europæisk fællesskabsfølelse. I en forlængelse af dette redegøres der i rapporten for hvordan en europæisk identitet italesættes i EU´s erklæringer og traktater, hvorefter en redegørelse for begrebet ”enhed i mangfoldighed” foretages. Ydermere foretager rapporten en opdeling mellem begreberne politisk og kulturel identitet og solidaritet, i en analytisk bearbejdning af EU’s definition af den europæiske identitet.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • EU
  • kulturpolitik
  • læring
  • politisk identitet
  • enhed i mangfoldighed
  • kulturel identitet
  • identitet