Energirenovering - hvorfor egentlig ikke?

Ulrik Schultz, Esben Mortensen, Mathias Hvam & Kathrine Krog Samuelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet forsøger igennem en socioteknisk tilgang at bidrage til forståelsen af de barriere, der måtte ligge til grund for energirenoveringers manglende udbredelse i Danmark. Dette gøres ved at analysere andenhåndsempiri fra forskellige kerneundersøgelser, der findes inden for feltet, med socio-tekniske og sociologiske funderet teorier bestående af Rogers teori om diffusion of innovation og Elizabeths Shoves, Gullestad og Aune samt Brands forståelse af sociale praksisser og hverdagsliv. Projektets bidrag kan ses ud fra en tese om, at der i forvejen findes studier af vane-bestemt energiforbrug koblet til sociale praksisser og hverdagsliv, men at koblingen i forhold til enkeltstående energiadfærd såsom energirenovering er mangelfuld. Analysen peger på en række nye sammenhænge mellem teori og empiri, der kan bidrage til en bedre forståelse af den systemtræghed, der ses i forhold til energirenovering. Disse sammenhænge konstituerer sig i grundlæggende træk omkring energirenoverings kompleksitet både som værktøj og begreb, måden hvorpå den italesættes af både konstruktiv og destruktiv karaktér og dens påvirkning af den enkelte forbrugers konstruktion af hjemmet og hverdagsliv. Disse sammenhænge vidner om, at feltet har et tværfaglig potentiale, som er vigtig at udfordre det eksisterende arbejde, inden for feltet, med.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2012
VejledereBent Søndergård & Paul Thorn

Emneord

  • energirenovering
  • sociologi
  • socioteknisk system
  • energibesparelse
  • sociologiske barrierer for energirenovering