Energiomstilling fra bål og brændetræ til biogas - Et casestudie af mulighederne for energiomstilling i Kilimanjaro regionen i Tanzania

Lærke Damsø-Jørgensen & Lene Thing

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Projektet undersøger mulighederne for en energiomstilling i Kilimanjaro regionen i Tanzania. Først undersøges den nuværende energisituation ud fra behovet for energi til madlavning og de anvendte energiteknologier hertil. Det er fundet, at den nuværende brug af tre-stens ildstedet og de forbedrede lerkomfurer, har nogle problematiske følger for helbredet, naturen i lokalområdet og miljøet. Et analytisk koncept kaldet ”trekantsanalysen” er udført, for at pege på en passende alternativ energiteknologi, der tager udgangspunkt i de lokale naturressourcer og slutbrugernes efterspørgsel. Analysen peger på et biogasanlæg som en alternativ energiteknologi. Netværket af aktører, der arbejder med at implementere de forbedrede lerkomfurer er også blevet analyseret, og har vist at den nuværende top-down tilgang i netværket har fejlet, fordi det ikke har taget højde for slutbrugernes efterspørgsel. Endvidere forsøger netværket at implementere forbedrede lerkomfurer, der som nævnt er problematisk på en række områder. En ny tilgang i og indretning af netværket er anbefalet for at implementere en passe energiteknologi i Kilimanjaro regionen. Abstract The project investigates the possibilities of a change in the energy supply situation in the Kilimanjaro Region in Tanzania. First of all, it investigates the current energy situation in terms of needs for energy related to cooking, and the technologies, which are currently used for this purpose. It is found that the current use of the three stone fireplace and improved firewood stove has some problematic impacts on health, nature and the environment. An analytical concept called ”the triangle analysis” has been carried out, in order to identify an appropriate alternative energy technology that correlates with the local natural resources and the needs for energy of the end users. The result pointed towards a bio digester as the alternative energy technology. A network of actors working collaborating with the implementing of improved firewood stoves is also investigated, and finds that the current top-down approach in the network is failing to take the needs of the end users into consideration. Furthermore, the network is pursuing an implementation of the improved firewood stoves, which is found to be problematic in a number of ways. A new approach in the network of actors is suggested in order to successfully implement a suitable alternative energy technology in the Kilimanjaro Region.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
VejledereRikke Lybæk

Emneord

  • Planlægning
  • Tanzania
  • Biogas
  • Energiomstilling