En Volvo kan ikke græde! - En analyse af hjemmehjælperes arbejdsvilkår i Københavns Kommune

Agnete Meldgaard Hansen, Anja Schulze-Larsen & Nina Liv Brøndum

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er en analyse af arbejdsvilkårene i København Kommunes hjemmepleje, set i ly-set af hjemmeplejens organisering. Efter loven om Frit Valg er de fleste hjemmeplejeenhe-der i Danmark blevet organiseret ud fra den såkaldte BUM-model, der indebærer en ad-skillelse af planlægningen og udførelsen af hjemmehjælpen. Derudover har indførelsen af Fælles Sprog betydet, at hjemmehjælpens ydelser er blevet standardiserede og rettet mod hovedsagligt praktiske gøremål. Vi anvender tre omsorgsforskere – Marta Szebehely, Kari Wærness og Rosmari Eliasson, til dels at belyse organisationsformens betydning for arbej-dets vilkår og kvalitet, samt til at belyse de særlige forhold, der knytter sig til omsorgsarbej-de.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Fælles Sprog
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdsliv
  • Hjemmepleje
  • BUM
  • Hjemmehjælp