En vision om velfærd i det senmoderne samfund

Kasper Fjord, Lasse Kjær & Jakob Sejrup Villadsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er en kritisk analyse af Socialdemokraternes velfærdsudspil fra august 2007. Centralt i dette udspil er en række centralt fastsatte velfærdsrettigheder samt et bud på, hvordan dialogen omkring velfærd mellem politikere og borgere kan etableres. Udspillet kan ses som et svar på udfordringerne i det senmoderne samfund omkring individualisering og velfærdssamfundets indretning. Med udgangspunkt i kritisk teori analyseres udspillet ud fra tre forskellige perspektiver. For det første i et medborgerskabsperspektiv, hvor det analyseres hvilke medborgerskabstyper- og forståelser, der er i udspillet. For det andet i et Habermas-perspektiv omkring tilrettelæggelsen af dialogen. For det tredje i et Giddens-perspektiv omkring hans beskrivelse af udfordringerne i det senmoderne, specielt den stigende refleksivitet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2008

Emneord

  • Jürgen Habermas
  • velfærd
  • senmoderniteten
  • individualiseringen
  • Socialdemokraterne
  • medborgerskab
  • velfærdsrettigheder
  • Anthony Giddens