En verden udenfor? Et projekt om straf og resocialisering

Lucia Fox, Josefine Daugaard & Line Smidstrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler straffesystemet, hvordan det er udformet og hvordan det kan forbedres i forhold til den kriminelle. Der er de sidste 10 år sket utallige stramninger og ændringer af straffeloven og sideløbende med disse stramninger er der opstået et større fokus på effekten af resocialisering. Opgavens formål er at afdække, hvilke diskurser, der ligger til grund for udformningen af den danske straffepolitik, hvem der er medvirkende til at sætte dagsordenen og hvem vi i virkeligheden straffer for. Samtidig ønsker vi at undersøge, hvorledes fængselsstraffens udformning påvirker de indsatte, hvordan denne udformning kan forbedres i forhold til at klargøre den indsatte til løsladelse og hvordan et større fokus på succesfuld resocialisering påvirker samfundet og samfundsøkonomien.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jul. 2012
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • Resocialisering
  • Diskurs
  • Befolkning
  • Politik
  • Medier
  • Kriminalitet
  • Straf
  • Café Exit