En Underuddannet Gruppe: An Inferior Educated Gruop

Asger Simon Rønn Jensen, Kasper Tange Jørgensen, Nikolaj Bangsted Lem Christensen, Sara Bo Young Kjærbye Kristensen, Sara Dagher, Per Holm & Jakob Bendtsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport belyser, hvorledes den mindre repræsentation på ungdomsuddannelserne for tyrkiske efterkommere kan forklares ud fra divergerende sociologiske synsvinkler, og hvilke konsekvenser indførelsen af klassekvotienter i folkeskolen ville have. Først klargøres det statistiske påviste problem med de tyrkiske efterkommeres manglende repræsentation på ungdomsuddannelserne. Dernæst præsenterer rapporten en egenhændig empirisk undersøgelse af tyrkiske efterkommere i 10. klasse, for derefter at belyse denne gruppering ud fra tre sociologiske synsvinkler. De sociologiske synsvinkler, henholdsvis den rationelle, strukturelle og relationelle lægger vægt på forskellige forhold og giver tilsammen en sammenhængende analyse af den empiriske undersøgelse. Slutteligt analyseres konsekvenserne af en indførelse af klassekvotienter i folkeskolen ud fra forskellige tiltag og forslag på området.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2009
VejledereShahamak Rezaei

Emneord

  • Folkeskolen
  • Uddannelse
  • Etnisk Minoritet
  • Klassekvotienter
  • Tosprogede