En undersøgelse af undervisningsmateriales indvirkning på studerendes forståelse af uformaliserede opgaver

Morten Levinsky Thorsboe

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Målet med dette projekt er, at undersøge hvordan undervisningsmateriale kan
hjælpe til at give fysikstuderende en forståelse af det pædagogiske plot, der ligger
til grund for uformaliserede opgaver. Opgaver der er designet til at udvikle
studerendes problemløsningskompetencer.
I projektet er studerende blevet bedt om at læse en artikel, der omhandler
astrofysik og uformaliserede opgaver.
Herefter blev de studerende bedt om at løse tre uformaliserede opgaver to og
to, hvorefter de studerende er blevet interviewet omkring deres oplevelser og
forståelse af opgaverne og artiklen. Til dette er der blevet benyttet et kvalitativt,
semistruktureret forskningsinterview.
De studerende syntes, at de uformaliserede opgaver var sværere end de opgaver,
de var vant til at løse. Til gengæld forstod de studerende begge dele af artiklen,
både delen om uformaliserede opgaver og delen vedrørende astrofysik. Desuden
forstod de studerende, hvad de uformaliserede opgaver kunne bidrage til i et
læringsmæssigt perspektiv.

UddannelserFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2019
Antal sider46
VejledereMartin Niss

Emneord

  • didaktik
  • uformaliserede opgaver
  • fagdidaktik
  • undervisningsmateriale