En undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og medarbejdere på udvalgte specialskoler

Julie Hjordt Jensen, Mathilde Winkel Madsen & Lene Maul Greve

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

The general consensus in science and politics is that good home-school cooperation promotes positive development and wellbeing in students. However, the cooperation between schools for students with special needs and their parents is a relatively uncovered area in Danish research. Therefore, this thesis is an exploratory study of cooperation between parents and employees in three selected special needs schools in Denmark. The aim is to identify the participants' perceptions of the home-school cooperation and how they feel it should function. Furthermore we aim to establish the factors that may inhibit or promote this cooperation. The analysis is based on qualitative interviews with employees and parents, supplemented by observations made during a meeting of the participants. During the interviews it became clear that trust, grief, dedication, ethnicity, and experience are important themes in cooperation. These themes are analysed and discussed using relevant theories, legislation in special needs education and various reports and studies linked to the field. The analysis reveals that both convergence and divergence are evident in the participants' perceptions of the cooperation and in their thoughts about how the cooperation should operate. The divergence aspect contains potential for conflict, which in some cases leads to cooperation ending. The thesis discusses the continuing existence of cooperation despite divergence in the participants' perceptions and desires. Furthermore, drawing on theories of social integration we argue that the participants are able to change the structure of the cooperation to some extent. Finally we suggest recommendations for future cooperation in special needs schools. ... Forskningsmæssigt og politisk hersker der konsensus om, at et godt skole-hjem-samarbejde fremmer elevers positive udvikling og trivsel. Alligevel er samarbejdet mellem specialskoler og forældre et relativt uafdækket område. Dette speciale er derfor en eksplorativ undersøgelse af forældre og medarbejderes samarbejde på tre udvalgte specialskoler i Danmark. Formålet er at afdække de involverede aktørers opfattelser af og ønsker til samarbejdet samt de forhold, der kan fremme eller hæmme dette. Analysen baserer sig på kvalitative interview med ledere, lærere og pædagoger samt forældre. Som empirisk supplement er der foretaget en observation af et møde mellem aktørerne. Empirien viser, at tillid, sorg, engagement, etnicitet og erfaringer er betydningsbærende temaer i samarbejdet. Derfor analyseres og diskuteres disse temaer gennem relevante teorier, gennem lovgivning på undervisnings- og specialområdet samt gennem diverse rapporter og undersøgelser knyttet til feltet. Analysen dokumenterer, at de involverede aktørers opfattelser af og ønsker til samarbejdet både har konvergens og divergens. Sidstnævnte rummer konfliktpotentiale, der kan føre til ophør af samarbejdet. Specialet indeholder ligeledes en analytisk diskussion af samarbejdets beståen trods divergens i aktørernes opfattelser og ønsker. Endvidere argumenteres for, at samarbejdet til en vis grad kan ændres af aktørerne. Dette samarbejdes beståen og forandringsmuligheder anskueliggøres gennem udvalgte teorier om social integration. Afslutningsvis opstilles anbefalinger for det fremtidige samarbejde på specialskolerne.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2011

Emneord

 • engagement
 • sorg
 • specialområdet
 • handicap
 • forældre
 • social integration
 • Bauman
 • skole-hjem-samarbejde
 • etnisk
 • erfaringer
 • etnicitet
 • Specialskole
 • Parsons
 • forandringsmuligheder
 • kritik
 • tillid
 • samarbejde
 • medarbejdere
 • Giddens
 • Willig