En undersøgelse af beslutningsgrundlaget for reorganisering af SKAT i 2015

Tanja Krcobic & Maria Bøge Østergaard Andersen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I projektet ønskes det at afdække, hvordan beslutningsgrundlaget for reorganiseringen af SKAT i 2015 kan påvirke mulighederne for at problemerne i SKAT aflejres. Projektet er casedrevet og tager udgangspunkt i organisationen SKAT. Projektet vil indeholde en gennemgang af SKAT problemer og dertil belyse beslutningsgrundlaget for reorganiseringen i 2015. Den analytiske tilgang er sammensat gennem teorier fra beslutningensteorien, hvortil de anvendte teorier er: den rationelle beslutningsteori, den begrænset beslutnignsteori og Muddling of Through teorien. Slutligt analyserer vi via dokumentanalyse af henholdsvis følgende dokumenter fra Skatteministeriet: “SKAT ud af krisen”, ”Et nyt skattevæsen” og “Fra én til syv styrelser”. Herudover diskuterer vi, hvorvidt reorganiseringen løser problemerne i SKAT. Vi konkluderer, som resultat af analysen og diskussionen, at beslutningsgrundlaget bag reorganisering i høj grad bygger på, at SKAT står med en række problemer, der er opstået på baggrund af tidligere reorganiseringer. De tidligere reorganisering har været præget af effektiviseringer, der har udformet sig i form af store besparelser og manglende kompetencer som følge af naturlig afgang. Herudover har organisationen også være præget af en række problemer med blandt andet IT-systemet EFI (det fælles inddrivelsessystemet) og manglende kontrol med udbytteskat. Disse problemer har medført manglende tillid fra borgere og virksomheder til SKAT, hvilket har været en drivkraft for politikerne til at reformere SKAT. Slutligt vil der på baggrund af diskussionen blive præsenteret nogle råd til organisation SKAT og generelle råd i form af et ønske om reorganisering i den offentlige sektor.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider69
VejledereKirsten Bregn