En undersøgelse af 3F's nye tillidsrepræsentantuddannelse - vejen til bedre medlemstal?

Kirstine Bredsgaard Kaarde, Morten Steensberg & Morten Slabiak

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med den nye tillidsrepræsentantuddannelse, som den danske fagforening 3F indførte ved årsskiftet 2012. Baggrunden er, at de danske fagforeninger under LO, har oplevet store medlemstilbagegange, og den nye uddannelse er således 3F’s forsøg på at vende denne medlemsudvikling. Projektet har fokus på, hvordan 3F opfatter medlemskabet hos dem, samt hvordan medlemmerne opfatter det at være medlem af en fagforening. Igennem interview med forbundssekretær i 3F, Claus Jørgensen og syv medlemmer, vil vi undersøge om hvordan 3F nye tillidsrepræsentantuddannelse kan forbedre medlemsudviklingen. I analysen benytter vi teori af Anthony Giddens og Søren Juul. Projektet viser at hvis 3F vil vende medlemsudviklingen, bør de satse på styrkelse af det lokale arbejdsfællesskab og solidaritet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2012
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • 3F
  • tillidsrepræsentant