En teoretisk receptionsanalyse og en empirisk test

Astrid Illum & Line Flege Christiansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Udgangspunktet for dette projekt, er et kommunikationsprodukt bestående af en plakat, en annonce og en pjece. Produktet er en kampagne mod voksenmobning på arbejdspladsen med overskriften 'Mobning er psykisk vold'. Vi går i dette projekt ud fra Ecos teori om modellæseren, som et teoretisk begreb om mulighederne for faktiske læsninger, og analyserer vores produkt ud fra denne teori. Derefter undersøger vi, om vores målgruppe henholdsvis besidder de kompetencer og anvender de konventioner, som er nødvendige for at foretage de fortolkninger, som vores produktanalyse beskriver. Ved denne test afdækkes, hvorvidt og hvordan repræsentanter for målgruppen forstår vores kommunikation.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • Umberto Eco
  • Narrativer
  • Semiotik
  • Modellæser
  • Produktafprøvning
  • Receptionsanalyse
  • Kommunikation