En sygehusplan bliver til – en analyse af magt i beslutningsprocessen for en ny sygehusstruktur i Region Sjælland

Tine Hamilton Bæth & Morten Velsing Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger, hvordan magt udøves i samspillet mellem region og stat i beslutningsprocessen for sygehusstrukturen i Region Sjælland. Beslutningsprocessen er den mest omfattende siden regionernes dannelse i 2007, og belyser, hvordan samarbejdet foregår mellem aktører på det regionale og statslige niveau. Fokus er på det omfattende spil om magt, der foregår mellem de mange aktører i beslutningsprocessen. Det forklares, hvordan Region Sjællands første sygehusplan fra 2007 er blevet formet, og hvordan en ny skabes, da den første sygehusplan senere bliver kasseret af regeringen. For at undersøge problemstillingen udvikles en model for, hvordan man kan forstå magt i politiske beslutningsprocesser. Hermed åbnes op for de mange forskellige facetter af magt, som hver især kan forklare forskellige dele af processen. Der argumenteres for, at processen bedst forstås gennem adskilte beslutninger, og der udvælges 11 centrale beslutninger. På baggrund af 12 interviews med aktører fra alle repræsenterede niveauer, samt vigtige dokumenter, undersøges herefter, hvordan forskellige former for magt har påvirket beslutningsprocessen. Specialet viser, hvordan aktører og strukturer får indflydelse på beslutningsprocessen gennem forskellige former for magt. Regeringen, som har den overordnede magt til at sætte rammerne for processen, vælger at uddele kompetencer i håb om at skabe en legitim og konfliktfri beslutningsproces. Dette bliver andre aktøres mulighed for indflydelse, og især eksperter fra Sundhedsstyrelsen og Juhl-udvalget formår, med regeringens støtte, at fylde dette rum. De institutionelle rammer for processen sikrer, at eksperternes fremtrædende rolle ses som legitim. Specialet viser, hvordan debatten internt i Region Sjælland er præget af ønsker om at beskytte de lokale sygehuse, og ikke argumenter om regionens bedste. Regeringens ønske om centralisering og specialisering står i skarp kontrast til Region Sjællands argumenter om nærhed, hvilket gør forhandlinger vanskelige. Regeringen definere derfor et begrænset råderum, som Region Sjælland skal træffe deres beslutning indenfor. Hermed viser specialet, hvordan forskellige magtforståelser kan anvendes til at belyse, hvordan aktører og strukturer har påvirket beslutningsprocessen.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 mar. 2012
VejledereEva Sørensen

Emneord

  • magt
  • stat
  • sygehusstruktur
  • Offentlig politik
  • planlægning
  • Region Sjælland
  • region
  • beslutningsprocesser
  • offentlig opgavefordeling
  • sygehuse