En sømands orden

Mads Øbro Thougaard, Christopher Aastrup, Clara Grünberg Udsen & Nicolai Privrat

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i seks dagbøger og rejseerindringer skrevet i perioden fra 1883 til 1902 af den danske sømand Hans Jørgen Haar Hjorth på hans mange rejser. Ud fra det empiriske materiale undersøges det, på hvilke måder Hans Hjorth ordner verdenen, og hvad der præger denne orden. Undersøgelsen vil blive foretaget ud fra en abduktiv tilgang, hvor dagbøgerne og rejseerindringerne analyseres gennem en livsdokumentanalyse. Analysen er opdelt i to dele. I den første del af analysen vil fokus være på Hans Hjorths baggrund, uddannelse og hverdag til søs. Formålet med denne del er at finde ud af, hvad der muligvis kan have haft en indflydelse på Hjorths måde at ordne verden på. I den anden del af analysen vil fokus være på, hvorledes Hans Hjorth ordner verdenen med udgangspunkt i temaerne om mødet med det fremmede sted og det fremmede menneske samt Hjorths identitet og de fællesskaber, han knytter sig til. I denne anden del vil der blive inddraget teorier om natursyn, orientalisme og nationalisme. I den efterfølgende diskussion vil det blive diskuteret, hvordan begrebet distance, udledt af analysen, vil kunne anvendes til at forklare, hvordan Hjorth ordner verdenen. Efter diskussionen konkluderes det, at Hans Hjorths møde med verdenen sker på baggrund af en kompleks orden, der differentieres af kontekst, og at teorier om nationalisme, orientalisme og natursyn, ikke kan give et fuldstændigt svar på den komplekse orden, som sømanden Hjorth inddeler og ser verden igennem. Det vil derudover blive konkluderet, at begrebet om distance kan bruges til at sige noget mere generelt om, hvordan forholdet mellem de forskellige former for distance kan have en indflydelse på, hvad Hans Hjorth identificerer sig som og i modsætning til.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
VejledereKeld Buciek