En Mulighedsskabende Beskæftigelsespolitik?

Kasper Tange Jørgensen, Nikolaj Bangsted Lem Christensen, Lenny Matthew Afranie & Henriette Roth

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport belyser, hvorledes rationalerne i den nuværende beskæftigelsespolitik kan afdækkes ud fra Governmentality analytikken og deraf hvorledes disse rationaler kan forstås som styrende for de ledige. Først klarlægges udviklingen i arbejdsmarkedspolitikken for at afdække de praksisser, denne gennem et længere forløb har været en del af. Dernæst belyser rapporten, med udgangspunkt i analytikkens fremgangsmåde, hvilke synligheder og herefter vokabularier, der er fremherskende i visitationsværktøjet Dialogguiden. Efterfølgende belyses det hvilke rationaler, der kan ligge til grund for Dialogguiden, for efterfølgende at trække linjer til bredere sammenhæng. Det vil følgende, ud fra den teoretiske vinkel, blive frembragt hvilke identiteter og kapaciteter de afdækkede rationaler fremmer. Slutteligt vil den egenhændige empiri blive præsenteret for at forstå, om de afdækkede praksisser gør sig gældende blandt et udsnit af seks ledige tilhørende matchgruppe 3 & 4.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2010
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Dialogguide
  • arbejdsmarkedspolitik
  • selvledelse
  • governmentality
  • ledige
  • rationaler
  • beskæftigelselspolitik