En kommunikationsstrategi til promovering af råvareindkøb i Torvehallerne

Amanda Møller Nielsen, Sasha Gry Hegelund, Lea Sandalgård Knudsen, Ingemei Jade Simon Møller & Louise Meldgaard Mønsted

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges det hvordan, Torvehallerne kan fremme råvareindkøb blandt 21-30 årige gennem forskellige kommunikationsprodukter på de sociale medier. Projektet finder sit videnskabsteoretiske ståsted i fænomenologien, hvilket afspejler sig i valget af teori og den metodiske fremgangsmåde til indsamling af empiri. Det teoretiske fundament bygger på Brenda Dervins teori omkring meningsskabelse, Kim Schrøders teori om mediereception samt en redegørelse for begreberne brugergeneret indhold og word of mouth.
I projektet udarbejdes der to fokusgruppeinterviews med repræsentanter for målgruppen. Her bliver Dervins teori om meningsskabelse brugt til at analysere informanternes medie- og madvaner samt den mening, de tillægger Torvehallerne. Kim Schrøders teori om mediereception bliver brugt til, at analysere informanternes oplevelser af fire udviklede kommunikationsprodukter; et facebookopslag, et instagramopslag/konkurrence, et blogsamarbejde samt en måltidspose som skal kunne købes i Torvehallerne.
I projektet diskuteres det, hvordan kommunikationsprodukterne kan videreudvikles, så de kommunikerer effektivt til målgruppen. Projektet peger i den forbindelse på, at det skal gøres mindre omstændeligt at deltage i instagramkonkurrencen samt, at den skal favne det sociale aspekt mere ved at lægge op til tagging af venner. Derudover peger projektet på at droppe bloggersamarbejdet, men at måltidsposen bør implementeres i Torvehallernes kommunikationsstrategi, da den kan fremme råvareindkøb blandt unge i Torvehallerne.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider37
VejledereSusanne Kjærbeck

Emneord

  • torvehallerne
  • kommunikationsstrategi