En kamp om sandheder - et casestudie af et udviklingsprojekt i Kirgistan: A struggle about truth - a case study on a development project in Kyrgyzstan

Daniel Nikolaj Madsen, Josefine Skovgaard Hansen, Anders Gottschalck-Andersen, Camilla van Deurs Formann Jensen & Kirstine Bygballe Mikkelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet vil vi undersøge, hvordan magtrelationen mellem donor og modtager i et udviklingsprojekt kan ændre en diskurs i et lokalsamfund. Vi vil undersøge denne problemstilling ved hjælp af en case; et udviklingsprojekt i Kirgistan gennemført af organisationen Operation Dagsværk. I dette udviklingsprojekt opfattes uddannelse som vejen til udvikling, og problemstillingen ligger i, hvordan diskurserne i lokalsamfundet kan ændres, således at udviklingsprojektets målsætning kan opnås. Vi vil bruge John Friedmanns teori om empowerment, Michel Foucaults teorier om sandheder, magt og governmentality samt Norman Faircloughs diskursteori til at belyse casen. Vi vil undersøge problemstillingen ud fra en politologisk og planlægningsteoretisk vinkel.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2011
VejledereHans H. K. Sønderstrup-Andersen

Emneord

 • Udviklingsprojekt
 • Michel Foucault
 • Diskurser
 • Donor og modtager
 • Magtrelationer
 • John Friedmann
 • Kirgistan
 • Operation Dagsværk
 • Diskursanalyse
 • Sandheder
 • Goernmentality