En heldagsskole - et pædagogisk værktøj i løsningen af fremtidens samfundsmæssige udfordringer

Louise Willumsen Lindhagen, Camilla Fuglstrøm, Stine Madsen & Camilla Fjellerad

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Inspireret af den danske statsministers, Lars Løkke Rasmussen (V), forslag om at indføre heldags-skoler i Danmark tager projektets hypotese udgangspunkt i indførelsen af obligatoriske heldags-skoler. Denne obligatoriske heldagsskole sammenstilles med den samfundsmæssige og pædagogiske udvikling. Herunder analyseres grundlaget for forsøgsheldagsskolerne i Københavns Kommune ved Wolfgang Klafkis teori om skolesystemets funktion i samfundet (2002). Hertil er et komparativt studium af det franske skolesystem foretaget. For at belyse værdier i dette skolesystem analyseres tre interviews med unge franskmænd ud fra Pierre Bourdieus teori om social reproduktion (1970). Til slut diskuteres den danske folkeskoles udvikling, og det konkluderes, at der er et behov for en kombination af det frie skolevalg og forskellige skoleformer for at tilgodese individets behov og give det mest mulig selvbestemmelse.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2010
VejledereJørgen Rafn

Emneord

  • L'école francaise
  • Heldagsskole