En Hånd til civilsamfundet? - En analyse af Ibis´ strategi for demokratisk forankring i det ghanesiske civilsamfund.

Peter Christian Madsen, Simone Hagensen, Amalie Lyngs Gregersen & Sofia Deria

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Titel: En hånd til Civilsamfundet. – En analyse af Ibis strategi for demokratisk forankring i det ghanesiske civilsamfund. Projektet diskuterer mulighederne for at forankre af demokratisk kultur i civilsamfundet. Det undersøges om det er muligt at overføre en vestlig tradition/teori til et samfund der er så kulturelt, økonomisk og historisk anderledes. Med afsæt i forskellige typer af teorier om social kapital belyses civilsamfundets dynamikker og der fokuseres yderligere på om man gennem social kan generere demokratisk kultur. Der søges at finde frem til hvilke muligheder, der er for at forankre en demokratisk kultur gennem en analyse af et af Ibis’ igangværende udviklingsprojekter ”Public Participation in Local Governance” i Ghana. Udviklingsprojektet forsøger at udvikle civilsamfundets ressourcer, så det kan blive en aktiv med - og modspiller til staten, og på den måde få reel indflydelse på de beslutninger, som vedrører civilsamfundet og den enkelte borger. English version: A hand to civil society. The project seeks to explore in which way supplementary benefit to the civil society can lead to a democratic culture in a country which has different traditions and history than the ones seen in the western part of the world. Trough different types of theories regarding Social Capital the project looks to examine the dynamics in civil society, and further more if there is any connection between generated social capital and the creation of democratic culture. The project seeks to find out which opportunities there exits in creation of democratic culture through one of Ibis´ developing programs In Ghana called “Public Participation in Local Governance”. The Program seeks to develop the resources of civil society so that citizens trough empowerment, so these get the opportunity to get the necessary influence in the outcome of local governance.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2007
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • Demokrati
  • Social Kapital