En geografisk analyse af havnelandskabet

Esben Taudorf, Kasper Rügge & Thomas Hellesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er en undersøgelse og analyse af Køge Havn og Holbæk Havns udviklingsforløb, med fokus på ændringer i arealanvendelsen og de hertil knyttede problemstillinger. Det belyses hvordan havnens landskab over tid har forandret sig samt hvilke forhold der ligger til grund for disse forandringer. Hvor de danske trafikhavne tidligere var centralistisk styrede infrastrukturudbydere, er havnene i dag i højere grad forretnings- og markedsorienterede virksomheder med en lokalt forankret styring. Denne udvikling har medført, at havnene i højere grad end tidligere er udsat for konkurrenceforhold og deraf også udvikler sig forskelligt. Ligeledes har den lokalt styrede forankring også åbnet mulighed for nye anvendelsesinteresser i havnen, især foranlediget af kommunale byggeinteresser, som ikke altid harmonerer med trafikhavnens interesser. Der er derfor forskellige interesser i det samme landskab, hvilket fører til konflikterende forhold. Projektet søger, at klarlægge hvorvidt disse interesser integreres eller segregeres i havnen samt hvilke landskabelige betingelser, der må være tilstede for enten en integration eller en segregation.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereJesper Brandt

Emneord

  • Køge Havn
  • Hägerstrand
  • Danske havne
  • Geografisk analyse
  • Arealanvendelse
  • Landskabsanalyse
  • Holbæk Havn